سوپرگریزمن، سوپراتلتیکو

رونالدو و کارواخال دقایقی مقابل ویارئال بازی می کنند تا آماده حضور در فینال کیف شوند