مرجع خبری رئال مادرید : بیش از هزار هوادار رئال مادرید و لیورپول به صورت رایگان در کیف اقامت کردند.

در حقیقت هواداران اوکراینی برای آن که مهمان نوازی خود را نشان بدهند به تعداد زیادی از هواداران به صورت رایگان جا دادند. هتل های اوکراین در هفته های اخیر رزرو بسیاری از هواداران را لغو کرده بودند و برای رزرو دوباره به آنها چند برابر قیمت را پیشنهاد داده بودند.