مرجع خبری رئال مادرید : تمایل رئال مادرید به خرید نبیل فکیر مهاجم لیون تائید شد.

رئال مادرید شرایط خرید فکیر را به صورت جدی دنبال می کند و به دنبال خرید او در خط حمله است. لیورپول دیگر مشتری اوست که فعلا به صورت جدی اقدام نکرده است.