کواچیچ:”می خواهم بیشتر بازی کنم و بهتر است که از رئال بروم”

“عاشق فوتبال و حضور در زمین هستم، دوست دارم فرصت فیکس بودن در تیمی دیگر نصیبم شود”

“وقتی بازی نمی کنم خوشحال نیستم”

لونین دروازه بان جدید رئال برای مارکا عکس گرفت