مرجع خبری رئال مادرید : هیرو از ایسکو و سیلوا خواسته نقش مودریچ و کواچیچ  را در تیمشان بپذیرند.

در حقیقت هیرو از هر دو بازیکن خواسته تا هجومی تر باشند چرا که این نکته مثبتی برای آنها به شمار می رود. در حال حاضر کاستا تنها مهاجم تیم است و طبیعی است که هیرو انتظار گلزنی را از دیگر مهاجمان تیمش داشته باشد.