مرجع خبری رئال مادرید : مذاکره رئال مادرید با پورتو برای خرید هکتور هررا بازیکن مکزیکی تکذیب شد.

داکاستا مدیر باشگاه پورتو گفت:” هیچ صحبتی با لوپتگی در مورد هررا نداشتم. تمایلی هم به فروش او نداریم. البته اگر باشگاهی رقم فسخ قرباردادش را بپردازد می تواند او را بخرد.”