مرجع خبری رئال مادرید : باشگاه رئال قرارداد ستاره تیم بسکتبال خود رودی فرناندز را به مدت دو سال تمدید کرد.