مرجع خبری رئال مادرید: ناچو فرناندز با انتشار عکس مودریچ، کواچیچ و واران نوشت :” برایتان در بازی امروز آرزوی موفقیت می کنم  هر چند در مادرید خوش شانس هستیم که کنارتان بازی می کنیم. از یک روز فراموش نشدنی لذت ببرید.”