مرجع خبری رئال مادرید : مارکا ادعا کرد که بایرن از حفظ خامس رودریگز بازیکن کلمبیایی نا امید شده و در جستجوی جانشین اوست.

خامس دوست دارد به رئال برگردد اما بر اساس قرارداد هیچ شانسی وجود ندارد مگر آن که او بتواند بایرن را راضی کند. به ادعای مارکا بایرن با پس فرستادن خامس از پرداخت دستمزد وی خلاص می شود و می تواند دستمزد بازیکنان دیگرش را پرداخت کند. یکی از گزینه های آنها آلوارو موراتاس.