امباپه، امید یک ملت

نقش جدیدش به عنوان قهرمان ملی، جدایی اش را غیرممکن کرده است

درخشش او نیمار را تحت الشعاع قرار داده و راه رفتتش را باز کرده است

شایعات در مورد پیشنهاد یووه به زیدان

به او پست مدیر ورزشی را پیشنهاد دادند و می خواهند پسرش لوکا،را بخرند

کورتوا نزدیک است

رادیو مونته کارلو از توافق 35 میلیونی خبر داد

این دروازه بان،در مادرید دنبال خانه می گردد