مرجع خبری رئال مادرید : حرفهای رونالدو در مراسم معارفه اش در یووه حس خوبی برای رئالی ها نداشت اما شاید خیلی ها نکته ای که در مورد صحبت های وی وجود داشت را ندارند.

در حقیقت رونالدو برای آن که رئال اجازه پیوستنش به یووه را بدهد، توافقی را امضا کرده که بر اساس آن حق بد صحبت کردن در مورد پرز و دیگر مدیران رئال را ندارد در غیر این صورت باید جریمه سنگینی بپردازد.

حرفهای رونالدو در کنفرانس مطبوعاتی اش در مورد رئال سرد و حساب شده بود. او در دو سوالی که در مورد رئال از او پرسیده شد سعی کرد که َآن چیزی که در دلش در مورد مدیران رئال حس می کند را نگوید و با آرامش بیشتری صحبت کند.

رونالدو می داند که نمی  تواند حقایق را در مورد احساسش در مورد مدیران رئال می گوید اما این حق را خواهد داشت تا درون زمین کاری کند که پرز و نزدیکانش از فروش او پشیمان شوند. یووه هم می خواهد از خشم رونالدو استفاده کند. رونالدو از مدیران رئال عصبانی است چرا که آنها باعث شدند او از رئال برود. شبی که رونالدو تصمیم گرفت از رئال برود، شب بردن توپ طلایش بود یعنی همان شبی که پرز به جای یاد کردن از او قربان صدقه نیمار رفت.

رونالدو حق ندارد در مورد مدیران رئال حقایق را بگوید و قطعا این کار را نخواهد کرد اما درون زمین بایثد خودش را ثابت کند و می خواهد ششمین توپ طلا و ششمین چمپیونزلیگش را با پیراهن یووه ببرد.

به نظر می رسد که هواداران رئال هم چاره ای جز فراموش کردن رونالدو ندارند. آنها باید منتظر باشند و ببینند که پرز و همکارانش چه گلی به سر تیم خواهند زد.