مرجع خبری رئال مادرید : در حال حاضر رئال از نظر قانونی هیچ حقو حقوقی برای خرید خامس رودریگز ندارد. این بازیکن تا سال 2019 با بایرن قرارداد قرضی دارد و بعد از آن هم می توانند با مبلغ 42 میلیون یورو قراردادش را دائمی کنند و رئال حق وتو ندارد.

در حقیقت رئال فقط و فقط در صورتی می تواند خامس را برگرداند که بایرن رضایت بدهد که البته بعید است که باواریایی ها این کار را انجام بدهند. با احتساب مبلغ قرارداد قرضی، بایرن فقط و فقط 55 میلیون یورو برای خرید خامس رودریگز می پردازد که در شرایط فعلی بازار نقل و انتقالات رقم مضحکی است چرا که پرداخت مبلغی در حدود 50 میلیون در لیگ انگلیس در حال حاضر برای بازیکنان معمولی انجام می پذیرد نه بازیکنی که تجربه قهرمانی چمپیونزلیگ با رئال را داشته است!

مارکا در روزهای اخیر تنها رسانه ای بوده که به بازگشت خامس به رئال پرداخته است، خبری که در رسانه های آلمان، ایتالیا، سایر رسانه های ایتالیا و … بازتابی نداشته و مشخص نیست که چقدر این شایعه را می توان جدی گرفت.

به هر صورت اگر رئال منتظر مراحل قانونی باشد باید منتظر بماند تا شاید بایرن در فصل آینده نخواهد قرارداد خامس را دائمی کند و بدین ترتیب او به رئال بر می گردد که این اتفاق هم از محالات به نظر می رسد!