مرجع خبری رئال مادرید : واران 25 ساله نشان داد که دیگر شیشه ایس نیست. این بازیکن که با رفتن په په یک سال است که دیگر هیچ رقیبی برای فیکس شدن در ترکیب رئال ندارد فصل قبل از 62 بازی رئال در 44 تایش حضور داشت که برای تیم ملی فرانسه هم 12 بازی شامل هفت بازی در جام جهانی داشت.

واران در جام جهانی 630 دقیقه بازی کرد تا مشخص شود که بدن آمکادگی دارد. او در این فصل مجموعا 3808 دقیقه بازی کرد که بهترین رکوردش از زمان پیوستن به رئال به شمار می رود.

واران در این فصل یک بار هم در رئال در هفت بازی پیاپی به میدان رفته بود. وارا ندر تعطیلات است و به سوپرجام اروپا نمی رسد اما مسلما آمادگی بدنی خود را حفظ خواهد کرد. مصدومیت وی در سال 2013 باعث شده بود که او تبدیل به بازیکنی شیشه ای شود.