مرجع خبری رئال مادرید : قیمت ناچو فرناندز و رافائل واران، دو مدئافع رئال مادرید بعد از جام جهانی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

در حقیقت قیمت واران از 70 به 80 میلیون یورو و قیمت ناچو از 30 به 35 میلیون یورو افزایش یافته است.