مرجع خبری رئال مادرید : اودریوزولا در رئال شماره 19 می پوشد، شماره ای که زیاد معروف نیست اما بازیکنان دیگری هم قبلا سابقه پوشیدن آن را دارند.

واران، مودریچ، باپتیستا، ره یس، کامبیاسو، والتر ساموئل و همچنین اشرف حکیمی دیگر بازیکنانی هستند که این شماره را پوشیده اند!