مرجع خبری رئال مادرید : آلوارو اودریوزولا مدافع راست رئال مادرید به حدی دیوانه حضور در برنابئوست که قید دو هفته از تعطیلاتش را زده است.

در حقیقت اودریوزولا که از امشب با تیم تمرین خواهد کرد می توانست در روز دهم مرداد و به همراه دیگر ملی پوشان اسپانیا به اردو ملحق شود اما این اتفاق رخ نخواهد داد.