مرجع خبری رئال مادرید : لوکا مودریچ نقطه اشتراک ترکیب های مختلف در مورد تیم برتر جام جهانی است.

تیم برتر کاربران آس : کورتوا، واران، اومتیتی، لوکاس هرناندز، کانته ، مودریچ، راکیتیچ، دی بروین، امباپه، گریزمن و هازارد.

تیم برتر اکیپ : کورتوا، مونیر، واران، اومتیتی، لوکاس هرناندز، مودریچ، کانته، پوگبا، امباپه، گریزمن و هازارد.

تیم برتر سایت فیفا : لوریس، تریپیر، واران، لاورن، یانگ، مودریچ، پائولینیو، هازارد، گریزمن، نیمار و امباپه.