مرجع خبری رئال مادرید : آلوارو آربلوا که به عنوان سفیر رئال همراه تیم به آمریکا سفر کرده است ،به مناسبت بازگشت راموس به تمرینات با انتشار این عکس در صفحه شخصی اش نوشت : “کاپیتان برگشته!”