مرجع خبری رئال مادرید : بازیکنان رئال در ورزشگاه رد بول آرنای شهر نیوجرسی آمریکا به هواداران پر شور خود امضا دادند.