کورتوا در برنابئو معارفه شد

“حالا من هم یک رئالی هستم”

“کیلور؟ وقتی به چلسی رفتم چک آن جا بود و در نهایت بازی کردم”