مرجع خبری رئال مادرید : تئو هرناندز مدافع چپ فرانسوی به رئال سوسیه داد پیوست و برای یک فصل به صورت قرضی در این تیم حضور خواهد داشت.

تئو می داند که رئال قرار نیست دفاع چپ بخرد و فصل بعد ناچو و رگیلون گزینه های ذخیره مارسلو در پست دفاع خواهند بود. به همین خاطر او فرصت خوبی خواهد داشت تا در پست دفاع چپ بدرخشد و درها را به روی بازگشتش باز کند.

تئو در 1648 دقیقه حضور در رئال فقط سه پاس گل داده است.این بازیکن در آلاوز در 38 بازی دو گل زده بود و چهار پاس گل داده بود.