مرجع خبری رئال مادرید : از میان هواداران رئال مادرید فقط 17 درصد کیلور ناواس دروازه بان کاستاریکایی را گلر فیکس تیم می دانند.

در حقیقت 66 درصد از هواداران معتقد هستند که تیبو کورتوا دروازه بان بلژیکی باید در تیم فیسک بماند. فقط 17 درصد معتقد هستند که لوپتگی باید دقایق را میان این دو تقسیم کند و هیچ کدام را فیکس ندانند.

به نظر می رسد هر چند که لوپتگی در مورد انتخاب گلر فصل بعدش مردد است اما هواداران از همین حالا کورتوا را فیکس می دانند.