مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید و میلان فردا در جام برنابئو به مصاف هم می روند.

دو باشگاه پرافتخار اروپا به مصاف هم می روند، رئال سیزده جام اروپایی دارد و میلان هفت تا. آخرین قهرمانی میلان البته به سال 2007 بر می گردد و در سالهای اخیر در اروپا کم فروغ بوده اند.