مرجع خبری رئال مادرید : مارسلینو گارسیال دل تورال ، سرمربی والنسیا در کنفرانس مطبوعاتی با سوالی در مورد پیوستن رودریگو مورنو بازیکن مورد نظر رئال به تیمش مواجه شد اما ترجیح داد که به این سوال جواب ندهد تا شایعات بیشتر شود.

از طرفی گفته می شود که والنسیا در آستانه خرید بتشوایی از چلسی قرار دارد نکته ای که درها را به روی رودریگو باز می کند.