مرجع خبری رئال مادرید : آلوارو بنیتو بازیکن اسبق رئال مادرید در مورد خرید کورتوا صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” باید کورتوا را در روزهای ایتالیا ببینیم. مسلما کسی که جنگ میان او و کیلور را ببرد سطح خیلی بالایی خواهد داشت. هر دو بهترین عملکردشان را خواهند داشت.”