مرجع خبری رئال مادرید : نشریه آس در گزارشی اعلام کرد که ماندن لوکا مودریچ هافبک کروات در رئال قطعی شد.

اینتر برای شش فصل به مودریچ 60 میلیون یورو پیشنهاد داده بود که دستمزد شگفت انگیزی است اما در نهایت پس از بررسی همه جوانب و مشورت با خانواده اش تصمیم گرفت در رئال بماند آن هم در حالی که شرایط مالی و دستمزد وی در رئال خیلی کمتر از این مبلغ پیشنهادی است. البته گفته می شود که رئال می خواهد دستمزد لوکیتا را افزایش بدهد و به نوعی از او قدردانی کند.