مرجع خبری رئال مادرید : یکی از جذابیت های بازی شنبه میان رئال مادرید و میلان مربوط به بازگشت گونزالو هیگواین به برنابئو البته با پیراهن روسونری هاست.

هیگواین مهمترین خرید تابستانی میلان خواهد بود که باید خودی نشان بدهد.