مرجع خبری رئال مادرید : ساری سرمربی چلسی در مورد شرایط کورتوا صحبت کرد:”شرایطش مشخص است. به برخی دلایل شخصی به رئال مادرید رفت.”

وی در مورد کواچیچ هم گفت :” مشخصه های ویژه ای به سبک بازی ما اضافه می کند. خیلی تکنیکی است و می تواند به خط دفاعی حریف نفوذ کند.”