مرجع خبری رئال مادرید : اخیرا پریشیچ عکسی در کنار بروزوویچ و ورسالیکو دو بازیکن کروات اینتر منتشر کرده و نوشته است:” جای چه کسی خالی است ؟ ” و لوکا مودریچ که شایعه پیوستنش به این تیم مطرح است هم عکس را لایک زده!