مرجع خبری رئال مادرید : ماریانو دیاز مهاجم دومینکنی – اسپانیایی خبری که امروز صبح منتشر شده بود را تکذیب کرد.

برخی رسانه ها ادعا کرده بودند که ماریانو پیشنهاد رئال را رد کرده است چرا که نمی خواسته نیمکت نشین بنزما باشد اما مهاجم لیون در واکنش به این خبر نوشت:”هرگز نمی توان به رئال مادرید نه گفت.”

البته این خبر نشان می دهد که رئال به ماریانو پیشنهادی نداده است و حتی ذره ای برای خرید یک جانشین مناسب برای بنزمای بی کیفیت تلاش نمی کند!