مرجع خبری رئال مادرید : هر چند که قرارداد کواچیچ با چلسی قرضی است و باید در تابستان بعدی برگردد اما پیغام وی به شکلی است که انگار هرگز بر نمی گردد.

در این پیغام می خوانیم:” پس از سه سال مملو از جام تصمیم گرفتم به جلو حرکت کنم. با این که حالا مسیرهای ما جدا شده است اما از کل خانواده رئال مادرید و همه هواداران تشکر می کنم چرا که بخش بزرگی از زندگی من بودند و هرگز آنها را فراموش نمی کنم.”