مرجع خبری رئال مادرید : تیته برزیلی گفت که دو هفته تمام به توپگیری های تیبو کورتوا دروازه بان بلژیکی فکر می کرده است.

وی در کنفرانس مطبوعاتی گفت:” دو هفته تمام نخوابیدم. فقط به توپگیری های کورتوا یا موقعیت از دست رفته رناتو فکر می کردم. این بهترین بازی ما بود.”

برزیل با شکست مقابل بلژیک از جام جهانی حذف شد.