مرجع خبری رئال مادرید : روبرتو کارلوس بازیکن اسبق رئال مادرید قرار است که در باشگاه اسپورتینگ پرتغال یک سمت مدیریتی بگیرد.

در حقیقت کارلوس که در حال حاضر مشاور فلورنتینو پرز و کارشناس شبکه رئال مادرید تی وی است با یکی از کاندیداهای ریاست باشگاه اسپورتینگ به توافق رسیده تا در صورت انتخاب وی، به باشگاه پرتغالی ملحق شود و در آن جا مشغول به کار شود.