مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو گزارش داده است که تیمو ورنر مهاجم لایپزیگ در حال حاضر یکی از گزینه هایی است که شانس حضورش در رئال مادرید خیلی زیاد است.

به گفته این منبع رئال از خرید ورنر استقبال کرده است اما مشخص نیست که این بازیکن می تواند در فشار برنابئو دوام بیاورد یا نه چرا که تا کنون در تیم بزرگی بازی نکرد هاست.