مرجع خبری رئال مادرید : مارسلینو سرمربی والنسیا در پاسخ به این پرسش که گفته می شود لوپتگی به دنبال خرید رودریگو مرونوست سوالات جالبی مطرح کرد.

وی اظهار داشت :” در این باره باید از لوپتگی بپرسید. به نظرم در تیم ما می ماند چرا که رد این جا انگیزه دارد اما اگر رئلا به دنبال خرید اوست، رقم فسخ قرارداد مشخصی دارد.”