مرجع خبری رئال مادرید : اسپانیا با 6 گل کرواسی را در هم کوبید ،در این بازی رئالی ها شاهکار بودند. آسنسیو با دو گل و سه پاس گل یکی از بهترین بازی های عمرش را داشت.