اسپانیا به دنبال میزبانی یورو 28 یا جام جهانی 30

ملاقات لوپتگی با هررا در پورتو

قرارداد بازکین مکزیکی در سال 2019 تما ممی شود و قبلا هم در تیم او بازی کرده است