مرجع خبری رئال مادرید : انزو بوچیونی، خبرنگار ایتالیایی در مصاحبه با توتومرکاتو وب ادعا کرد که اگر رئال بتواند دیبالا را بخرد، در ژانویه راضی به فروش مودریچ در اینتر می شود.

به گفته این منبع با رفتن مودریچ، سبایوس می تواند بیشتر بازی کند و از طرفی حضور ایسکو در ترکیب اصلی قطعی می شود.