مرجع خبری رئال مادرید : آخرین جلسه تمرینی رئال مادرید پیش از رویارویی با اتلتیک بیلبائو برگزار شد.