مرجع خبری رئال مادرید : مانولو سانچیس کاپیتان اسطوره ای رئال به تمجید از لوئیز انریکه بازیکن اسببق این تیم پرداخت.

وی اظهار داشت:”بحث انریکه برای رئالی ها بحث مشکلی است هر چند که او شخصیت فوق العاده ای دارد. در رختکن رابطه خوبی با او داشتم.”