مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید تی وی بامداد سه شنبه (ساعت یک) مستند در قلب سیزدهمین را پخش خواهد کرد.

این مستند به اتفاقات پشت صحنه سیزدهمین قهرمانی اروپایی رئال اشاره خواهد کرد. قبل از این، مستندی مشابه برای دهمین، یازدهمین و دوازدهمین قهرمانی اروپایی رئال اسخته شده است.