مرجع خبری رئال مادرید : آلوارو اودریوزولا سالها در سوسیه داد بازی کرده تیمی که همواره رقیب اتلتیک بیلبائو محسوب می شده است.

به همین خاطر است که بازی شنبه برای وی خیلی خاص است چون در مقابل تیمی قرار می گیرد که دشمن دیرینه سوسیه داد محسوب می شد. بیلبائو به علت به تعویق افتادن بازی مقابل رایو وایکانو تقریبا سه هفته است که بازی رسمی نداشته است.