مرجع خبری رئال مادرید : لوپتگی برای خط حمله رئال مادرید مثلث بیل ، بنزما و رونالدو را انتخاب کرده است.

در این فصل کریم پنج گل زده، گرت سه گل و آسنسیو سه پنالتی گرفته است. بیل و مارکو در بازیهای ملی نیز خوش درخشیدند و نمایش خوبی داشتند. در نظرسنجی مارکا در این باره که از میان آسنسیو، بیل، بنزما ، ایسکو، کاسمیرو، مودریچ و کروس چه کسی نیمکت نشین شود، کاسمیرو 30 درصد رای آورد، ایسکو 31 درصد و پنج تای دیگر روی هم 39 درصد.