مرجع خبری رئال مادرید : در چهار بازی رسمی شروع فصل، جولن لوپتگی مواضع و نظراتش را تا حد زیادی مشخص کرده است. فقط سه بازیکن در این فصل در همه 390 دقیقه ممکن بازی کرده اند :کارواخال، راموس و بنزما که از نظر جولن به نظر می رسد مهمترین بازیکنان هستند.

مورد کارواخال جالب تر است چرا که در این تابستان رئال برای خرید اودریوزولا 30 میلیون پرداخت تا دنی کمی استراحت کند اما به نظر می رسد که همچنان جولن به اندازه کامل به وی اعتماد ندارد. کارواخال شروع فصل فوق العاده ای داشته که در چهار بازی شروع فصلش یک گل زده و دو پاس گل داده است.

راموس کاپیتان و رهبر تیم در قلب خط دفاعی است که در چهار بازی شروع فصلش سه گل زده است.کریم نیز شروع فصل فوق العاده ای داشته و در چهار بازی پنج گل زده است.

به غیر از این سه نفر ، چهار بازیکن دیگر نیز برای لوپتگی بازیکنان مهمی هستند و در هر چهار بازی قبلی فیکس بودند. کروس با 372 ، بیل با 369 ، مارسلو با 360 و آسنسیو با 315 دقیقه این نفرات هستند.