مرجع خبری رئال مادرید : جالب ترین نکات آرای مراسم فیفا را مرور می کنیم. رای های زیر بر اساس ترتیب رای دادن است. نکته جالب این استکه مسی به دو رئالی یعنی رونالدو و مودریچ رای داده و البته کریس به لئو رای نداده است!

از طرفی هر چند که برخی می خواهند راموس و کریس را مقابل هم قرار بدهند اما بازیکن پرتغالی رای دوم کاپیتان رئال است. از طرفی واران رای اول مودریچ و رونالدوست!

بهترین مربی:

لیونل مسی: والورده، گواردیولا، آلگری
میراندا (برزیل): دشان، زیدان و سیمئونه
فالکائو: زیدان، دشان و سیمئونه
مودریچ: دالیچ، دشان ، زیدان
هری کین: ساوتگیت، دشان و گواردیولا
لوریس: دشان، زیدان و دالیچ
نویر: گواردیولا، کلوپ و زیدان
ویرجیل فن دایک: کلوپ، گواردیولا، زیدان
رونالدو: زیدان، آلگری و دشان
سرجیو راموس: زیدان، کلوپ و دشان
ادن هازارد: زیدان، گواردیولا، روبرتو مارتینز
کیه لینی: دشان، زیدان و ساوتگیت

بهترین بازیکن:
مسی: مودریچ، امباپه و رونالدو
هازارد: مودریچ، واران و امباپه
میراندا: رونالدو، امباپه و مسی
مودریچ: واران، رونالدو و گریزمن
فالکائو: مودریچ، رونالدو و امباپه
هری کین: رونالدو، مسی ، دی بروین
لوریس: واران، گریزمن و امباپه
نویر: هازارد، مودریچ و واران
کیه لینی: رونالدو، مودریچ و صلاح
رونالدو: واران، مودریچ و گریزمن
راموس: مودریچ، رونالدو و مسی
فن دایک: صلاح، دی بروین و امباپه