مرجع خبری رئال مادرید : مودریچ در مورد جایزه بهترین بازیکن سال فیفا گفت:”افتخار می کنم که این جایزه را بردم. هیچ چیز با آن برابر نیست.”

تیتر روزنامه اسپورت که زمانی قیمت 42 میلیونی او را مسخره کرده بود:”زیاد به این چیزها فکر نمی کنم.”

غیبت رونالدو:”دوست من است. از نبودش ناراحت نشدم. من جایزه را بردم اما رونالدو و صلاح بازیکنان بزرگی هستند.”