مرجع خبری رئال مادرید : داور شوکر رئیس فدراسیون فوتبال کرواسی و اسطوره رئال در مورد جایزه فیفا صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” به لوکا فاتخار می کنم. بوبان مثل بقیه خیلی خوشحال شد. شاید خیلی طول بکشد تا کرواسی سال 2018 خود را تکرار کند. لوکا در جام جهانی نشان داد که بازیکن بزرگی است. خوشحالم که رکورد 1998 را شکستند.دوست داشتم لوکا این جایزه را ببرد. در مورد غیبت رونالدو و مسی از من صحبت کردند اما در موردشان صحبت نمی کنم چون امروز ، روز لوکاست.”