مرجع خبری رئال مادرید : جولن لوپتگی سرمربی رئال مادرید  برای بازی مقابل سویا ، مارسلو، کروس و گرت بیل را به ترکیب بر می گرداند هر سه در ترکیب بازی مقابل اسپانیول غایب بودند و استراحت کردند.

هر سه بازیکن هم مقابل سویا هم مقابل اتلتیکو در ترکیب خواهند بود. مارسلو در این فصل 540 دقیقه بازی کرده، کروس 552 دقیقه و گرت بیل 517 دقیقه که چهار گل زده و سه پاس گل داده است.

برای بازی مقابل سویا احتمالا مودریچ نیمکت نشین خواهد شد تا کمی از نظر بدنی احیا شود. کارواخال به علت مصدومیت دیگر غایب احتمالی رئال در این بازی خواهد بود که جایش را به اودریوزولا می دهد هر چند که شاید ناچو در پست دفاع راست بازی کند.