مرجع خبری رئال مادرید : رئالی ها از داور ویدئویی خوب سود برده اند چرا که تصمیمات اشتباه داورانی نظیر ماتئو لاهوز و دل سرو گرانده مقابل رئال تصحیح شده است.

این در حالیست که در روزهای اخیر مطبوعات بارسا حتی الممکن به داور ویدئویی توهین کرده اند. به نظر می رسد به حدی به سود بارسا ناداوری شده که نمی توانند با تصمیمات درست داوران کنار بیایند!

رئالی ها اکثرا از داور ویدئویی تعریف و تمجید کرده اند در حالی که بارسایی ها از آن ناراضی هستند.