یک دوئل خاص

نبرد پیزخوان لالیگا را روشن می کند

رئال مادرید هفته ای کلیدی را در زمینی ادامه می دهد که قبلا در ان به مشکل خورده است

سویا روی روند پیروزی

راموس و ماریانو هیجان را زیاد کردند

ناواس:”راموس یک سویایی است، یک روز همه چیز حل خواهد شد”